Actueel

Groot onderzoek onder patiënten

In juni kregen meer dan 16.000 patiënten een uitnodiging om mee te doen met een groot onderzoek om via internet een aantal vragen te beantwoorden over hun huisarts, slaapkliniek, leverancier, cpap, mra of operatie. Op deze manier bundelt de ApneuVereniging in samenwerking met Stichting ApneuResearch de ervaring en waardering van patiënten. De resultaten worden gebruikt voor voorlichting aan patiënten over de beste behandeling. Slaapklinieken die bovengemiddeld presteren krijgen een of meer sterren. De uitslag wordt begin november bekend gemaakt.


In de pijplijn


  • P.H. van Mechelen van de Stichting ApneuResearch is betrokken bij een aantal lokale/regionale projecten met screening en testen op slaapapneu in de eerste lijn. O.a. met de Philips Questionnaire aangevuld met flowmeting.
  • Er is een aanvraag ingediend bij het Fonds NutsOhra voor een onderzoek in 2013-2014 naar screenen en testen in de eerste lijn met Radar.